Monday, 2020-09-28, 11:37 PM

The Lich King Boss Abilities
Кръв: 17,400,000 (normal) – 78,300,000 (heroic)

Summon Drudge Ghouls

 • Съживява 3 "Drudge Ghouls"

Summon Shambling Horror

 • Умение за стън

Soul Reaper

 • 50,000 щети
 • Shadow damage
 • Увеличава меле демиджа на Lich King-а със 100 процента след 5 секунди
 • Каства се само на танка

Necrotic Plague

 • 150,000 щети на всеки 5 секунди
 • Shadow damage
 • Изтича след 15 секунди
 • Подскача от райд мембър на друг,стои докато не го убие или не бъде диспелнат.
 • Стъква след всеки скок
 • Увеличава силата на Lich King’s след всеки скок

Plague Siphon

 • Увеличава physical damage със 2 процента
 • Продължава 30 секунди

Infest

 • 9,425 – 10,575 щети + постепенно увеличаване на демиджа на секунда
 • Shadow damage
 • 50,000 ярда обхват
 • Премахва се,когато кръвта ви е на максимум

Remorseless Winter

 • 9,425 – 10,575 щети на секунда
 • Frost damage
 • 45 ярда радиус

Pain and Suffering

 • 2,828 – 3,172 щети плюс още 500 на всеки 3 секунди
 • Shadow damage
 • Удря само тези които са пред него
 • Стъква до 5 пъти

Summon Ice Sphere

 • 10,000 damage
 • Frost damage
 • Knockback

Summon Raging Spirit

 • Съживява ги преиодично
 • Използват "Soul Shriek"

Soul Shriek

 • 18,850 – 21,150 damage
 • Shadow damage
 • Удря само тези,които са пред него
 • Silences за 5 секунди

Defile

 • 3,000 щети
 • AoE Shadow damage
 • Става по-голям и и прави повече щети,след всеки ударен райд мембър

Summon Val’kyr Shadowguard

 • A Val’kyr Shadowguard хваща произволен член на райда и го пуска на върхът на Icecrown Citadel

Harvest Soul

 • 7,500 щети на секунда
 • Продължава 6 секунди
 • Прехвърля душата във Frostmourne

Vile Spirits

 • Съживява 10 "Vile Spirits"
 • 30 секунди каст
 • 14,138 – 15,862 щети когато са активни
 • Shadow damage
 • 5 ярда обхват

Fury of Frostmourne

 • 1,000,000 damage
 • Shadow damage
 • Удря всички райд мембъри и ги убива на място.