Monday, 2020-09-28, 11:29 PM
WoW EvO Cooking Leveling Guide 1 - 450

Първо, посетете някой трейнер в главните градове в Azeroth
и научете Apprentice Cooking.

 1 - 40
60 x [Spice Bread] - 60 [Simple Flour] , 60 Mild Spices

 40-80
40 x [Smoked Bear Meat] - 40 [Brear Meat]

Научи Journeyman Cooking.

 80 - 130
Отидете в Ashenvale, в горната част на Zoram Strand, където е морето.

[Boiled Clams] - 1 Clam Meat, 1 Refreshing Spring Water - Clam Meat може да бъде открит в
[SmallBarnacled Clam]
[Crab Cake] - 1 Crawler Meat


Научете Expert Cooking.

 130 - 175
Рапторите пускат [Raptor Flesh] не го изхвърляйте,а го пазете,ще ви е необходим
за малко по-късно.
50 x [Curiously Tasty Omelet] - 50 [Raptor Egg]

 175 - 225
50 x [Roast Raptor] - 50 [Raptor Flesh]

Научете Artisan Cooking.

 225 - 250
25 x [Monster Omelet] - 25 Giant Egg

 250 - 285
40 x [Juicy Bear Burger] - 40 [Bear Flank]

 285 - 300
15 x [Smoked Desert Dumplings] - 15 [Sandworm Meat] , 15 Shoothing Spices
За да вземете тези рецепти трябва да приключите следните поредици от куести.
1. Desert Recipe
2. Sharing the Knowledge

Отидете до Outland и научете Cooking Master.

 300 - 325
30 x [Ravager Dog] - 30 [Ravager Flesh]
или
30 x [Buzzard Bites] - 30 [Buzzard Meat]
Минете поредиците от куести за тези рецепти.
1. Ravager Egg Roundup
2. Helboar, the Other White Meat
3. Smooth as Butter

 325 - 350
Тук имате 3 възможности:
35 x [Talbuk Steak] - 35 [Talbuk Venison ]
35 x [Roasted Clefthoof] - 35 [Clefthoof Meat]
35 x [Warp Burger] - 35 [Warped Flesh]

Отидете до Northrend и научете Cooking Grand Master.

 350 - 365
Вземете Northern Cooking и го изпълнете необходими са ви 4 Chilled Meat. Завършите ли
този куест,научете [Northern Stew]
20 x [Northern Stew] - 20 Chilled Meat

 365 - 375
13 x [Rhino Dogs] - 13 [Rhino Meat]

 375 - 400
Трябва първо да завършите поредицата,започваща от Some Make Lemonade,
Some Make Liquor и свъшваща със The Taste Test
След като свършите с поредицата отидете до Даларан и намерете Washed-Up Mage
Той ще ви даде рецептата за [Kungaloosh]
След това отидете до Dalaran Fruit Vendor
от него може да купувате материалите за рецептата.

 400 - 425
Тук може да вдигате с всяка рецепта,която се купува със [Dalaran Cooking Awards] ,
които се получават от дайли куестовете съответно от
Katherine Lee (Alliance)
или
Awilo Lon'gomba (Horde)

 425 - 450
[Gigantic Feast] or [Small Feast]

Всички права запазени. BulgaianSS ©