Tuesday, 2020-09-29, 0:58 AM

Rotface Boss Abilities
Кръв: 8,645,000 (normal) – 36,257,000 (heroic)

Mutated Infection

 • 3,900 – 4,100 демидж на секунда
 • Намалява хилинга с 50 процента
 • Продължава 12 секунди
 • Сумонва "little ooze" след края на магията

Ooze Flood

 • 5,363 – 5,637 демидж на секунда
 • Намалява подвижността с  25 процента
 • Продължава 5 секунди

Slime Spray

 • 5,363 – 5,637 демидж на секунда
 • Nature damage
 • Продължава 5 секунди

Little Ooze

 • Sticky Ooze: 2,925 – 3,007 демидж на секунда , намалява подвижността с 50 процента
 • Weak Radiating Ooze: 3,413 – 3,587 демидж на всеки 2 секунди, обединява се с "big ooze"

Big Ooze

 • Sticky Ooze: 2,925 – 3,075 демидж на секунда, намалява подвижността с 50 процента
 • Radiating Ooze:  4,388 – 4,615 демидж на всеки 2 секунди, обединява се с "little oozes"
 • Unstable Ooze:  Увеличава демиджа,който нанася с 20 процента, стъква 10 пъти
 • Unstable Ooze Explosion: 9,750 – 10,250 демидж, 6 ярда растояние