Monday, 2020-09-28, 11:22 PM
WoW EvO Alchemy Leveling Guide 1 - 450

Първо, посетете който и да е трейнер в Азерот

 1-60
59 x [Minor Healing Potions] - 59 Peacebloom, 59 Sliverleaf, 59 Empty Vial
Това ще ви трябва за следващата стъпка,така че ги запазете.


Научете Alchemy Journeyman.

 60 - 110
50 x [Lesser Healing Potion] - 50 Minor Healing Potion, 50 Briarthorn
 
110 - 140

30 x [Healing Potion] - 30 Bruiseweed, 30 Briarthorn, 30 Leaded Vial

Научете Alchemy Expert.

140 - 155

15 x [Lesser Mana Potion] - 15 Mageroyal, 15 Stranglekelp, 15 Empty Vial

 155 - 185
30 x [Greater Healing Potion] - 30 Liferoot, 30 Kingsblood, 30 Leaded Vial

 185 - 210
25 x [Elixir of Agility] - 25 Stranglekelp, 25 Goldthorn, 25 Leaded Vial


Научете Alchemy Artisan.

 210 - 215
5 x [Elixir of Greater Defence] - 5 Steelbloom, 5 Goldthorn, 5 Leaded Vial
 
 215 - 230
15 x [Superior Healing Potion] - 15 Sungrass, 15 Khadgar's Whisker, 15 Crystal Vial

 230 - 231
1 x [Philosopher's Stone] - 4 Iron Bar, 1 Black Vitriol, 4 Purple Lotus, 4 Firebloom

Запазете камъкът,ще ви бъде необходим по-късно.

 231 - 250
19 x [Elixir of Detect Undead] - 19 Arthas' Tears, 19 Crystal Vial

 250 - 265
15 x [Elixir of Greater Agility] - 15 Sungrass, 15 Goldthorn, 15 Crystal Vial

 265 - 285
20 x [Superior Mana Potion] - 40 Sungrass, 40 Blindweed, 20 Crystal Vial

Отидете до Outland и научете Alchemy Master.

 285 - 300
18 x [Major Healing Potion] - 36 Golden Sansam, 18 Mountain Silversage, 18 Crystal vial

 300-310
10 x [Volatile Healing Potion] - 10 Golden Sansam, 10 Felweed, 10 Imbued Vial

 310-325
15 x [Elixir of Healing Power] - 15 Golden Sansam, 15 Dreaming Glory, 15 Imbued Vial

След като научите Alchemy skill до 325 и станете минимум 68 левел, може да специализирате в
три специалности: Potions, Elixirs илиTransmutations .

 325-335
10 x [Mad Alchemists's Potion] - 20 Ragveil, 10 Crystal Vial

 335-340
5 x [Super Healing Potion] - 10 Netherbloom, 5 Felweed, 5 Imbued Vial

 340-360
23 x [Super Mana Potion] - 46 Dreaming Glory, 23 Felweed, 23 Imbued Vial


Отидете до Northrend и научете Alchemy Grand Master.

 360 - 365
5 x [Icy Mana Potion] - 10 Talandra's Rose, 5 Imbued Vial

 365 - 375
10 x [Spellpower Elixir] - 10 Goldclover, 10 Tiger Lily, 10 Imbued Vial

 375 - 380
5 x [Pygmy Oil] - 5 Pygmy Suckerfish

 380 - 385
5 x [Potion of Nightmares] - 5 Goldclover, 10 Talandra's Rose, 5 Imbued Vial

 385 - 395
12 x [Elixir of Mighty Strength] - 24 Tiger Lily, 12 Imbued Vial

 395 - 405

След като стигнете до 400 скилл може да ползвате [Northrend Alchemy Research]
и вашият Alchemy Trinket, се налага да направите няколко potions за да стигнете 415

Ако откриете рецептата за [Potion of Speed] ползвайте само нея до 415 скил.

12 x [Elixir of Mighty Agility] - 24 Goldcover, 24 Adder's Tongue, 12 Imbued Vial

 405 - 410
5 x [Runic Healing Potion] - 5 Goldcover, 10 Icethorn, 5 Imbued Vial

 410 - 425
Тази рецепта става зелена на 422 скил,но се налага да направите още 20 броя.
20 x [Runic Mana Potion] - 20 Goldcover, 40 Lichbloom, 15 Imbued Vial

 425 - 435
10 x [Transmute: Earthsiege Diamond] - 10 Dark Jade, 10 Huge Citrine, 10 Eternal Fire

 435-450
Може да правите който желаете Flask.Между 435-440 скил може да вдигате със
[Transmute: Skyflare Diamond]

Всички права запазени. BulgaianSS ©