Monday, 2020-09-28, 11:43 PM

                                        Lady Deathwhisper Boss Abilities
Mana Barrier

 • Възтановява кръвта на Lady Deathwhisper, докато не падне щита (което се случва след свършването на маната и)

Animate Dead

 • Призовава "cult adherent" или "cult fanatic"
 • Призовава по три моба на всяка 1 мин.

Death and Decay

 • 4,500-6,000 damage на секунда
 • Shadow damage
 • Действа 10 seconds
 • 8 ярда radius
 • Instant cast

Dominate Mind

 • Каства се единствено на  25-player
 • Покачва демиджа с 200 процента
 • Покачва кръвта с 500 процента
 • Instant cast

Dark Empowerment

 • Дава свойството за AoE damage на "cult adherents"
 • Забравнява интерупта при кастване на "cult adherents"

Dark Transformation

 • Трансформира "cult fanatic" в "behemoth"
 • Увеличвава размера и демиджа на "cult fanatics"

Shadow Bolt

 • 11,813 – 13,187 damage
 • Shadow damage
 • 100 ярда range

Adherents

 • Adherent’s Determination: бъфа прави невъзможно да му нанасяте magic щети.
 • Curse of Torpor: Увеличава cooldown-а на вашите способности.
 • Shroud of the Occult: Абсорбира 100,000 damage
 • Deathchill Bolt: 8,788 – 13,437 shadowfrost damage
 • Frost Fever: Frost damage на всеки 3 секунди; намалява attack speed-а с 14 процента
 • Deathchill Blast: 11,563 – 13,437 shadowfrost damage
 • Dark Martyrdom: 12,000 shadowstorm damage

Fanatics

 • Fanatic’s Determination: бъфа прави невъзможно да му нанасяте physical щети
 • Vampiric Might: Увеличава damage, който нанася с  25 percent и се хилва 300 процентаот демиджа,който вкарва.
 • Necrotic Strike: 70 процента weapon damage; забранява следващите 14,000 – 20,000 хилл на таргета.
 • Shadow Cleave: 15,913 – 21,000 shadow damage
 • Dark Martyrdom: 12,000 shadowstorm damage

Frostbolt

 • 50,700 – 61,000 damage
 • Frost damage
 • Намалява скоростта на движение на половина
 • 2 секунди cast

Frostbolt Volley

 • 14,400 – 17,600 damage
 • Frost damage
 • Намалява скоросто на движение
 • Instant cast

Summon Vengeful Shade

 • Vengeful Blast: 23,160 – 24.840 frost damage

Touch of Insignificance

 • Намалява агрото с 20 процента
 • Стъква до 5 пъти