Tuesday, 2020-09-29, 0:16 AM

Sindragosa Boss Abilities
Cleave

 • Добавя 50 към всичкият нормален демидж
 • Удря до 10 райд мембъри

Tail Smash

 • 11,250 – 18,750 damage
 • Physical damage
 • Knockback

Frost Aura

 • 4,500 damage на всеки 3 секунди
 • Frost damage

Icy Grip

 • Дърпа всички мембъри на райда при нея и започва кастването на "Blistering Cold"

Blistering Cold

 • 35,000 damage
 • Frost damage
 • 25 ярда обхват

Unchained Magic

 • Каства "Arcane backlash" след 8 секунди

Instability

 • 2,000 damage при всяка кастната магия,докато върху вас стои ефекта от "Unchained Magic"
 • Започва 8 секунди след последният ви каст
 • Стъква до 99 пъти

Frost Beacon

 • Маркира произволен член на райда и го замразява в "Ice Tomb"

Ice Tomb

 • Замразява ви
 • 10 ярда около избраният райд мембър
 • 454,000 кръв докато не го разбиете.

Frost Bomb

 • 23,563 – 26,437 damage
 • Frost damage
 • Поразява всички мембъри по пътя

Mystic Buffet

 • Увеличава магическите щети,които ви нанасят със 10 секунди
 • Изтича след 8 секунди
 • Стъква до 99 пъти