Monday, 2020-09-28, 10:53 PM

World of Warcraft EvO Profession Guide - First Aid Guide 1-450

Научете First Aid от който и да е трейнер

 1 - 40
50 x [Linen Bandage] - 50 Linen cloth

 40 - 80
60 x [Heavy Linen Bandage] - 120 Linen Cloth

 80 -115
60 x [Wool Bandage] - 60 Wool Cloth

 115 - 150
60 x [Heavy Wool Bandage] - 120 Wool Cloth

Научете Expert First Aid

 150 -180
50 x [Silk Bandage] - 50 Silk Cloth

 180 - 210
50 x [Heavy Silk Bandage] - 100 Silk Cloth

Научете Artisan First Aid

 210 - 240
50 x [Mageweave Bandage] - 50 Mageweave Cloth

 240 - 260
30 x [Heavy Mageweave Bandage] - 60 Mageweave Cloth

 260 - 290
50 x [Runecloth Bandage] - 50 Runecloth

 290 - 330
80 x [Heavy Runecloth Bandage] - 160 Runecloth
Посетете Burko (Alliance) или Aresella (Horde) в Hellfire Peninsula и научете Master First Aid.

 330 - 360
50 x [Netherweave Bandage] - 50 Netherweave Cloth

 360 - 375
25 x [Heavy Netherweave Bandage] - 50 Netherweave Cloth
Научете Grand Master First Aid от Grand Master First Aid Trainer

 375 - 400
45 x [Frostweave Bandage] - 45 Frostweave Cloth

 400 - 450
но ви е необходима следната рецепта [Manual: Heavy Frostweave Bandage]
Тук трябва да правите Heavy Frostweave Bandage

Всички права запазени. BulgaianSS ©