Monday, 2020-09-28, 11:55 PM

                                                     Deathbringer Saurfang AbilitiesDeathbringer Saurfang: 9,761,000 – 34,860,000 кръв

Blood Link

 • Deathbringer Saurfang събира "blood power" от демиджа,който  вкарва.
 • Увеличава енергията му с 1

Blood Power

 • Deathbringer Saurfang увеличава радиуса и щетите които нанася.

Blood Nova

 • 10,000 damage
 • Physical damage
 • Удря тези членове на райда,които са близо до него

Boiling Blood

 • 9,500 damage на всеки 3 секунди
 • Physical damage
 • Продължава 24 секунди

Call Blood Beast

 • Съживява 5 моба на всеки 40 секунди.

Blood Beast

 • Thick Skin: Намалява демиджа,който му нанасяте със 75 процента
 • Scent of Blood: Намалява скоростта на придвижване на даденият член от райда със 80 процента и увеличава демиджа,който му нанасят със 300 процента.

Frenzy

 • Увеличава "attack speed"-а със 30 процента

Mark of the Fallen Champion

 • Добавя 5,700 – 6,300 damage към физическите удари на боса.
 • Physical damage
 • Хилва Deathbringer Saurfang със 5 процента от моментната му кръв.

Rune of Blood

 • Взима 5,100 – 6,900 кръв от един член на райда.
 • Хилва Deathbringer Saurfang 5 пъти повече от това,което е взел от даденият герой.