Tuesday, 2020-09-29, 0:09 AM
WoW EvO Inscription Leveling Guide 1 - 450

Първо посетете някой трейнер в основните градове на old Azeroth.

 1 - 19
18 x [Ivory Ink] - 18 Alabaster Pigment

 19 - 35
16 x [Scroll of Stamina] - 16 Ivory Ink, 16 Light Parchment

 35 - 53
22 x [Moonglow Ink] - 44 Alabaster Pigment

 53 - 75
22 x [Armor Vellum] - 22 Moonglow Ink, 44 Light Parchment

Научете Inscription Journeyman.

 75 - 80
20 x [Midnight Ink] - 40 Dusky Pigment

 80 - 100
20 x [Glyph of....] - 20 Midnight Ink, 20 Light Parchment

 100 - 105
60 x [Lion's Ink] - 120 Golden Pigment

 105 - 120
20 x [Glyph of ...] - 20 Lion's Ink, 20 Common Parchment

 120 - 125
7 x [Glyph of ...] - 7 Lion's Ink, 7 Common Parchment

Научете Inscription Expert.


 125-133
Правете [Burnt Pigment] на [Dawnstar Ink] .

 133 - 141
8 x [Strange Tarrot] - 8 Lion's Ink, 16 Dawnstar Ink, 8 Common Parchment

 141 - 150
13 x [Glyph of Lighting Bolt] - 26 Lion's Ink, 26 Common Parchment

 150 - 155
60 x [Jadefire Ink] - 120 Emerald Pigment

 155 - 175
20 x [Glyph of ...] - 20 Jadefire Ink, 20 Common Parchment

 175 - 185
Направете [Indigo Pigment] на [Royal Ink] и след това колкото можете [Arcane Tarrot]

 185 - 190
5x [Glyph of Sap] - 10 Jadefire Ink

 190 - 200
13x [Glyph of Revenge] - 26 Jadefire Ink

Научете Inscription Artisan.

 200 - 205
50 x [Celestial Ink] - 100 Violet Pigment

 205 - 210
5 x [Armor Vellum II] - 5 Celestial Ink, 10 Common Parchment

 210 - 215
5 x [Glyph of Sinister Strike] - 5 Celestial Ink, 5 Heavy Parchment

 215 - 220

5 x [Glyph 0f Searing Pain] - 5 Celestial Ink, 5 Heavy Parchment

 220 - 225
5 x [Glyph of Starfire] - 5 Celestial Ink, 5 Heavy Parchment

 225 - 228
12 x [Fiery Ink] - 12 Ruby Pigment

 228 - 230
2 x [Scroll of Agility IV] - 2 Celestial Ink, 2 Heavy Parchment

 230 - 235
5 x [Glyph of Dispel Magic] - 5 Celestial Ink, 5 Heavy Parchment

 235 - 247
12 x [Weapon Vellum II] - 12 Celestial Ink, 12 Fiery Ink, 24 Heavy Parchment

 247 - 250
4 x [Glyph of Cleaving] - 4 Celestial Ink, 4 Heavy Parchment

 250-255

25 x [Shimmering Ink] - 50 Silvery Pigment

 255 - 260
5 x [Scroll of Spirit II] - 5 Shimmering Ink, 10 Heavy Parchment

 260 - 275
15 x [Glyph of ...] or [Scroll of...] - 15 Shimmering Ink

 275 - 285
10 x [Ink of Sky] - 10 Sapphire Pigment

 285 - 290
5 x [Glyph of Sprint] - 5 Shimmering Ink

Посетете някой трейнер в Outland или Northrend,

 290 - 305
55 x [Ethereal Ink] - 110 Nether Pigment

 305 - 325
20 x [Glyph of ...] - 20 Ethereal Ink, 20 Heavy Parchment

 325 - 330
Съберете [Ebon Pigment] след това ги направете на [Darkflame Ink]

 330 - 345
15 x [Glyph of ...] - 30 Ethereal Ink, 30 Heavy Parchment

 345 - 350
5 x [Glyph of Whirlwind] - 5 Ethereal Ink, 5 Resilient Parchment

 350 - 355
95 x [Ink of Sea] - 190 Azure Pigment

 355 - 360
5 x [Scroll of Spirit VII] - 5 Ink of the Sea

 360 - 365
5 x [Scroll of Intellect VII] - 5 Ink of the Sea, 10 Resilient Parchment

 365 - 370
5 x [Scroll of Stength VII] - 5 Ink of the Sea, 10 Resilient Parchment

 370 - 375
5 x [Scroll of Agility VII] - 5 Ink of the Sea, 10 Resilient Parchment

 375 - 380
[Snowfall Ink] - Icy Pigment

 380 - 385
7 x [Glyph of...] - 7 Ink of the Sea

 385 - 386
1 x [Northrend Inscription Research] - 3 Ink of the Sea, 5 Resilient Parchment, Snowfall Ink

 386 - 400
25 x [Any Discovered Major Glyph] - 25 Ink of the Sea, 25 Resilient Parchment

 400 - 405
5 x [Scroll of Stamina VIII] - 5 Ink of the Sea, 10 Resilient Parchment

 405 - 410
5 x [Scroll of Spirit VIII] - 5 Ink of the Sea, 10 Resilient Parchment

 410 - 415
5 x [Scroll of Intellect VIII] - 5 Ink of the Sea, 10 Resilient Parchment

 415 - 420
5 x [Scroll of Stength VIII] - 5 Ink of the Sea, 10 Resilient Parchment

 420 - 430
13 x [Scroll of Agility VIII] - 13 Ink of the Sea, 26 Resilient Parchment

 430 - 450
Най-добре е да спрете до тук и да ползвате единствено Northrend Inscription Research до 450

Всички права запазени. BulgaianSS ©