Tuesday, 2020-09-29, 0:47 AM
WoW EvO Tailoring Leveling Guide 1 - 450

Първо посетете който и да е трейнер в основните градове на old Azeroth

 1 - 45
80 x [Bolt of Linen Cloth] - 160 Linen Cloth

 45 - 70
35 x [Heavy Linen Gloves] - 70 Bolt of Linen Cloth, 35 Coarse Thread

 70 - 75
5 x [Reinforced Linen Cape] - 10 Bolt of Linen Cloth, 15 Coarse Thread

Научете Tailoring Journeyman.

 75 - 105
55 x [Bolt of Woolen Cloth] - 165 Wool Cloth

 105 - 110
5 x [Gray Woolen Shirt] - 10 Bolt of Woolen Cloth, 5 Fine Thread, 5 Gray Dye

 110 - 125
15 x [Double-stitched Woolen Shoulders] - 45 Bolt of Woolen Cloth, 30 Fine Thread

Научете Tailoring Expert.

 125 - 145
190 x [Bolt of Silk Cloth] - 760 Silk Cloth

 145 - 160
15 x [Azure Silk Hood] - 30 Bolt of Silk Cloth, 30 Blue Dye, 15 Fine Thread

 160 - 170

10 x [Silk Headband] - 30 Bolt of Silk Cloth, 20 Fine Thread

 170 - 175
5 x [Formal White Shirt] - 15 Bolt of Silk Cloth, 10 Bleach, 5 Fine Thread

 175 - 185
99 x [Bolt of Mageweave] - 396 Mageweave Cloth

 185 - 200
15 x [Crimson Silk Vest] - 60 Bolt of Silk Cloth, 30 Fine Thread, 30 Red Dye

Научете Tailoring Artisan.

 200 - 215
15 x [Crimson Silk Pantaloons] - 60 Bolt of Silk Cloth, 30 Red Dye, 30 Silken Thread

 215 - 220
5 x [Black Mageweave Leggings] - 10 Bolt of Mageweave, 15 Silken Thread

 220 - 230
10 x [Black Mageweave Gloves] - 20 Bolt of Mageweave, 20 Heavy Silken Thread

 230 - 250
23 x [Black Mageweave Headband] - 69 Bolt of Mageweave, 46 Heavy Silken Thread

 250 - 260
195 x [Bolt of Runecloth] - 740 Runecloth

 260 - 280
25 x [Runecloth Belt] - 75 Bolt of Runecloth, 25 Rune Thread

 280 - 295
18 x [Runecloth Gloves] - 90 Bolt of Runecloth, 36 Rune Thread

 295 - 300
5 x [Runecloth Headband] - 30 Bolt of Runecloth, 10 Rune Thread

Отидете до Outland и научете Tailoring Master.

 300 - 325
145 x [Bolts of Netherweave] - 725 Netherweave Cloth

 325 - 335
15 x [Bolts of Imbued Netherweave] - 45 Bolts of Netherweave, 30 Arcane Dust

 335 - 345
10 x [Netherweave Boots] - 60 Bolts of Netherweave, 20 Knothide Leather, 10 Rune Thread

 345 - 350
5 x [Netherweave Tunic] - 40 Bolts of Netherweave, 10 Rune Thread

Специализации.
- Mooncloth tailoring - Подходящо за хилари.
- Shadoweave tailoring - Подходящо за Shadow и Frost
- Spellfire tailoring - Подходящо за Fire и Arcane.

Отидете до Northrend и научете Tailoring Grand Master.

 350 - 375
595 x [Bolt of Frostweave] - 2975 Frostweave Cloth

 375 - 380
5 x [Frostwoven Belt] - 15 Bolt of Frostweave, 5 Eternium Thread

 380 - 385
5 x [Frostwoven Boots] - 20 Bolt of Frostweave, 5 Eternium Thread

 385 - 395
13 x [Frostwoven Cowl] - 65 Bolt of Frostweave, 13 Eternium Thread

 395 - 400
5 x [Duskweave Belt] - 35 Bolt of Frostweave, 5 Eternium Thread

 400 - 405
120 x [Bolt of Imbued Frostweave] - 240 Bolt of Frostweave, 240 Infinite Dust

 405 - 410
5 x [Duskweave Wristwraps] - 40 Bolt of Frostweave, 5 Eternium Thread

 410 - 415
5 x [Duskweave Gloves] - 45 Bolt of Frostweave, 5 Eternium Thread

 415 - 425
13 x [Duskweave Boots] - 130 Bolt of Frostweave, 13 Eternium Thread

 425 - 440
20 x [Frostweave Bag] - 120 Bolt of Imbued Frostweave, 40 Eternium Thread

За Frostweave Bag:
60 x Frostweave Cloth
12 x Infinite Dust
2 x Eternium Thread

 440 - 450
Можете да правите епични итеми и да ги продавате или да продължите със
[Frostweave Bags] .

Всички права запазени. BulgaianSS ©