Tuesday, 2020-09-29, 1:19 AM
WoW EvO Blacksmithing Leveling Guide 1 - 450

Първо, посетете който и да е трейнер в основните градове в Азерод и научи Apprentice Blacksmithing.
 
 1 - 30
33 x [Rough Sharpening Stones] - 33 Rough Stone
 
 30 - 65

Запази 10 от тези.
50 x [Rough Grinding Stones] - 100 Rough Stone

 65 - 75
10 x [Copper Chain Belt] - 60 Copper Bar

Научи Blacksmithing Journeyman.

 75 - 87
Запази ги.
12 x [Coarse Grinding Stones] - 24 Coarse Stones

 87 - 100
13 x [Runed Copper Belt] - 130 Copper Bar

 100 - 105
5 x [Silver Rod] - 5 Silver Bar, 10 Rough Grinding Stone

 105 - 125
20 x [Rough Bronze Leggings] - 120 Bronze Bar

Научи Blacksmithing Expert.

 125 - 150
50 x [Heavy Grinding Stone] - 150 Heavy Stone
Направи всичките 50 броя,въпреки че няма да ти дават скил накрая,ще имаш нужда
от тях по-късно.

 150 - 155
5 x [Golden Rod] - 5 Gold Bar, 10 Coarse Grinding Stone

 155 - 165
10 x [Green Iron Leggings] - 80 Iron Bar, 10 Heavy Grinding Stone, 10 Green Dye

 165 - 190
25 x [Green Iron Bracers] - 150 Iron Bar, 25 Green Dye

 190 - 200
10 x [Golden Scale Bracers] - 50 Steel Bar, 20 Heavy Grinding Stone

Научи Blacksmithing Artisan.

 200 - 205
5 x [Truesilver Rod] - 5 TrueSilver Bar, 5 Heavy Grinding Stone

След като стигнеш 200 скил и си поне 40 левел,можеш да специализираш Armorsmith
или
Weaponsmith
Той от своя страна по-кусно може да бъде специализиран във:
Hammer
Axe
Swordsmiths

 205 - 210
Запази ги.
15 x [Solid Grinding Stone] - 60 Solid Stone

 210 - 225
15 x [Heavy Mithril Gauntlet] - 90 Mithril Bar, 60 Mageweave Cloth

 225 - 235
10 x [Mithril Scale Bracers] - 80 Mithril Bar
Можеш да правиш [Steel Plate Helm] ако нямаш желание да закупиш рецептата.

 235 - 250
15 x [Mithril Coif] - 150 Mithril Bar, 90 Mageweave Cloth

 250 - 260
20 x [Dense Sharpening Stones] - 20 Dense Stone

 260 - 275
15 x [Thorium Bracers] - 120 Thorium Bar

Отиди до Outland и научи Blacksmithing Master.

 275 - 290
15 x [Imperial Plate Bracers] 180 Thorium Bar
Тази рецепта е награда от  куест.

 290 - 300
Избери една от двете рецепти:
10 x [Thorium Boots] - 120 Thorium Bar, 80 Rugged Leather
или
10 x [Thorium Helm] - 120 Thorium Bar, 10 Star Ruby

 300 - 305
10 x [Fel Weightstone] - 10 Fel Iron Bar, 10 Netherweave Cloth

 305 - 315
10 x [Fel Iron Plate Belt] - 40 Fel Iron Bar

 315 - 320
5 x [Fel Iron Chain Gloves] - 25 Fel Iron Bar

 320 - 325
5 x [Fel Iron Plate Boots] - 30 Fel Iron Bar

 325 - 330
10 x [Lesser Rune of Warding] - 10 Adamantite Bar

 330 - 335
5 x [Fel Iron Breastplate] - 50 Fel Iron Bar

 335 - 340
5 x [Adamantite Cleaver] - 40 Adamantite Bar - Recipe location

 340 - 350
20 x [Lesser Ward of Shielding] - 20 Adamantite Bar - Recipe location

Отиди до Northrend и научи Blacksmithing Grand Master.

 350 - 360
10 x [Cobalt Boots] - 40 Cobalt Bar

 360 - 370
10 x [Cobalt Triangle Shield] - 40 Cobalt Bar

 370 - 375
5 x [Cobalt Helm] - 25 Cobalt Bar

 375 - 380
5 x [Cobalt Gauntlets] - 25 Cobalt Bar

 380 - 385
5 x [Spiked Cobalt Boots] - 35 Cobalt Bar

 385 - 390
5 x [Sure-fire Shuriken] - 35 Cobalt Bar

 390 - 395
5 x [Notched Cobalt War Axe] - 50 Cobalt Bar

 395 - 400
5 x [Brilliant Saronite Belt] - 30 Cobalt Bar, 25 Saronite Bar

 400 - 405
5 x [Horned Cobalt Helm] - 40 Cobalt Bar

 405 - 415
10 x [Deadly Saronite Dirk] - 70 Saronite Bar, 20 Crystallized Air


 415 - 425
13 x [Eternal Belt Buckle] - 52 Saronite Bar, 13 Eternal Earth, 13 Eternal Shadow, 13
Eternal Water

 425 - 430
7 x [Titanium Weapon Chain] - 14 Saronite Bar, 7 Titanium Bar

 430 - 435
5 x [Savage Saronite Hauberk] - 70 Saronite Bar, 5 Eternal Earth

 435 - 445
15 x [Daunting Legplates] - 210 Saronite Bar, 15 Eternal Earth

 445 - 450
Можеш да продължиш с [Daunting Legplates] ,но рецептата е зелена.
По-добре е да направиш няколко епични итема,които да продадеш на други играчи.

Всички права запазени. BulgaianSS ©