Tuesday, 2020-09-29, 0:20 AM

Blood Prince Council Boss Abilities
Prince Valanar

  • Empowered Shock Vortext: 7,000 physical damage, knockback,неограничен обхват
  • Shock Vortext: Physical damage and knockback.
  • Kinetic Bomb: 12,000 physical damage на всички райд мембъри,които са близко около мястото на падането, Knockback 200 ярда

Prince Keleseth

  • Empowered Shadow Lance: 85,313 – 89,687 shadow damage, 40 ярда обхват
  • Shadow Lance: 17,063 – 17,937 shadow damage, 40 ярда обхват
  • Shadow Resonance: Съживява "Dark Nucleus"
  • Dark Nucleus: 1,000 damage, намалява shadow damage,който ви нанасят с 35 процента, продължава 6 секунди

Prince Taldaram

  • Conjure Empowered Ball of Flames: Нанася щети на всички мембъри които срещне по пътя към взривяването си. При него нанася толкова щети,колкото е успяло да нанесе на райд мембърите преди това.
  • Conjure Ball of Flames: 10,000 fire damage когато "Ball of Flames" се взриви
  • Glittering Sparks: 16,152 fire damage за 8 секунди, намалява скоростта на предвижване с 20 процента