Tuesday, 2020-09-29, 1:15 AM

Festergut Boss Abilities
Кръв: 9,000,000 (normal) – 40,440,000 (heroic)

Gas Spore

 • Уцелва 2-ма произволно избрани играча
 • Вкарва 1,950 – 2,050 damage на всички близкостоящи играчи след 12 секунди.
 • Physical damage
 • Instant cast

Gaseous Blight

 • 4,388 – 4,612 damage
 • Shadow damage
 • Уцелва всички членове на райда.

Inhale Blight

 • Увеличава дениджа на боса с 30 процента.
 • 3.5 секунди каст

Pungent Blight

 • 48,750 – 51,250 damage
 • Shadow damage
 • 3 секунди каст
 • Уцелва всеки член на райда

Vile Gas

 • 4,875 – 5,125 демидж на всеки 2 секунди
 • Продължава 7 секунди
 • Кара инфектираните членове на райда да вкарат на хората,които седят близко до тях около 4,000 демидж

Gastric Bloat

 • 9,750 – 10,250 демидж
 • Nature damage
 • Увеличават се щетите,които нанася с 10 процента след всеки каст.
 • Каства Gastric Explosionкогато достигне 10 стъка.
 • Instant cast
 • Продължава 100 секунди

Gastric Explosion

 • Убива инфектираните членове на райда
 • 29,250 – 30,750 демидж на близкостоящите членове на райда.
 • Shadow damage