Tuesday, 2020-09-29, 0:08 AM

Professor Putricide Boss Abilities
Кръв: 12,000,000 (normal) – 42,000,000 (heroic)

Mutated Slime

 • 4,388 – 4,612 демидж на секунда

Unstable Experiment

 • Сумонва "Volatile Ooze" или "Gas Cloud"

Choking Gas Bomb

 • 5,363 – 5,637 демидж на секунда
 • Експлоадира и нанася 15,600 – 16,400 демидж за 20 секунди
 • Създава "Choking Gas", който нанася 4,388 – 4,612 демидж и намалява шанса за удар със 75 процента.

Create Concoction / Guzzle Potions

 • Дава на Professor Putricide уменията "Choking Gas Cloud" и "Malleable Goo abilities"

Gas Cloud

 • Gaseous Bloat: 1,463 – 1,537 демидж на всеки 2 секунди
 • "Gas Cloud" се нанася на един член от райда и го инфектира със "Gaseous Bloat"
 • Ако "Gas Cloud" хване инфектиран член на райда,той нанася демидж на хората,които са близо до него.

Growing Ooze Puddle

 • Mutated Slime: 4,388 – 4,612 демидж на секунда.

Volatile Ooze

 • Volatile Ooze Adhesive: bonds raid member to volatile ooze, causes 2,438 – 2,562 damage per second, roots the target
 • Moves toward the raid member who was targeted by Volatile Ooze Adhesive
 • Explodes after 3 seconds
 • 165,750 – 174,250 damage spread among all nearby raid members.

Mutated Abomination

 • Eat Ooze: Abomination яде "Mutated Slime"-а,който е наоколо.
 • Regurgitated Ooze: 6,338 – 6,662 демидж на всеки 2 секунди, и намалява скоростта на движение с 50 процента.
 • Mutated Slash: 100 процента от демиджа на оръжието,удря мелтетата