Monday, 2020-09-28, 11:17 PM
WoW EvO Jewelcrafting Leveling Guide 1 - 450
Първо посетете всеки трейнер в основните градове на Azeroth

 1-30
30 x [Delicate Copper Wire] - 60 Copper Bar
Запазете ги,ще ви трябват по-късно.

 30-50
20 x [Tigerseye Band] - 20 Tigerseye, 20 Delicate Copper Wire
Може да направите 20 x [Malachite Pendant] също.

Научете Jewelcrafting Journeyman.

 50-80
50 x [Bronze Setting] - 100 Bronze Bar
Запазете ги,ще ви трябват по-късно.

 80-100

20 x [Simple Pearl Ring] - 20 Small Lustrous Pearl, 20 Bronze Setting, 40 Copper Bar
или
20 x [Gloom Band] - 20 Bronze Setting, 40 Shadowgem, 40 Delicate Copper Wire

 100-110
10 x [Ring of Twilight Shadows] - 20 Shadowgem, 20 Bronze Bar

 110-120
10 x [Heavy Stone Statue] - 80 Heavy Stone

 120-150
30 x [Pendant of the Agate Shield] - 30 Moss Agate, 30 Bronze Settings

Научете Jewelcrafting Expert.

 150-180
55 x [Mithril Filigree] - 110 Mithril Bar
Запазете ги,ще са ви необходими 55 броя по-късно.

 180-200
20 x [Engraved Truesilver Ring] - 20 Truesilver Bar, 40 Mithril Filigree

Научете Jewelcrafting Artisan.

 200-220
25 x [Citrine Ring of Rapid Healing] - 25 Citrine, 50 Mithril Bar

 220-225
5 x [Aquamarine Pendant of the Warrior] - 5 Aquamarine, 15 Mithril Filigree

 225-245
60 x [Thorium Setting] - 60 Thorium Bar

 245-260
15 x [Ruby Pendant of Fire] - 15 Star Ruby, 15 Thorium Setting

 260-280
20 x [Simple Opal Ring] - 20 Large Opal, 20 Thorium Setting

 280-290

10 x [Onslaught Ring] - 10 Powerful Mojo, 10 Essence of Earth, 10 Thorium Setting
или
10 x [Sapphire Pendant of Winter Night] - 10 Blue Sapphire, 10 Essence of Undeath, 10 Thorium Setting

 290-300
10 x [Emerald Lion Ring] - 20 Huge Emerald, 10 Thorium Setting

Отидете до Outland и научете Jewelcrafting Master.

 300-320
15 x [Prismatic Black Diamond] - 15 Black Diamond

Правете някой от следните камъни докато стигнете 320 :
[Teardrop Blood Garnet]
[Brilliant Golden Draenite]
[Solid Azure Moonstone]
[Radiant Deep Peridot]
[Inscribed Flame Spessarite]
[Glowing Shadow Draenite]

 320-325
Направете между 5 и 7 броя от тези:
[Bold Blood Garnet]
[Bright Blood Garnet]
[Gleaming Golden Draenite]
[Jagged Deep Peridot]
[Luminous Flame Spessarite]
[Royal Shadow Draenite]
[Sparkling Azure Moonstone]

 325-335
Запазете ги,ще ви трябват.
13 x [Mercurial Adamantite] - 52 Adamantite Powder, 13 Primal Earth
Правете някой от следните камъни до 335 скил.
[Enduring Deep Peridot]
[Glinting Flame Spessarite]
[Runed Blood Garnet]
[Shifting Shadow Draenite]
[Thick Golden Draenite]
[Purified Jaggal Pearl]

 335-340
Направете между 5 и 7 броя от тези:
[Dazzling Deep Peridot]
[Delicate Blood Garnet]
[Potent Flame Spessarite]

Отидете до Hellfire Peninsual and find Kalaen ако сте Хорди, Tatiana ако сте
Алианс. Купете тези рецепти:

[Rigid Golden Draenite]
[Sovereign Shadow Draenite]
[Smooth Golden Draenite]

 340 - 350
13 x [Heavy Adamantite Ring] - 13 Adamantite Bar, 13 Mercirual Adamantite

Отдидете до Northrend и научете Jewelcrafting Grand Master.

 350 - 395
Направете 55 броя от следните камъни:
[Bloodstone]
[Chalcedony]
[Dark Jade]
[Huge Citrine]
[Shadow Crystal]
[Sun Crystal]

 395 - 400
Направете 5 бр от следните :
5 x [Bloodstone Band] - 5 Bloodstone, 10 Cristallyzed Earth
5 x [Crystal Chalcedony Amulet] - 5 Chalcedony, 10 Cristallyzed Earth
5 x [Crystal Citrine Necklace] - 5 Huge Citrine, 10 Cristallyzed Earth
5 x [Sun Rock Ring] - 5 Sun Crystal, 10 Crystallized Earth

 400 - 420
23 x [Stoneguard Band] - 46 Eternal Earth
или
23 x [Shadowmight Ring] - 23 Eternal Earth, 23 Eternal Shadow

 420 - 425
7 x [Dazzling Forest Emerald] - 7 Forest Emerald

 425 - 440
Направете 15 [Skyflare Diamond] или [Earthsiege Diamond]

 440 - 441
1 [Icy Prism] - 1 Frozen Orb, 3 Chalcedony, 3 Shadow Crystal, 3 Dark Jade

 441 - 450
Още мета камъни около 13-14 [Skyflare Diamond] или [Earthsiege Diamond]

Всички права запазени. BulgaianSS ©