Tuesday, 2020-09-29, 0:24 AM
WoW EvO Leatherworking Leveling Guide 1 - 450

Първо посетете който и да е трейнер в основните градове на old Azeroth

 1-20
19 x [Light Leather] - 57 Ruined Leather Scraps

 20-30 или 1-30
10 x [Light Armour Kit] - 10 Light Leather

 30-35
5 x [Handstitched Leather Cloak] - 10 Light Leather, 5 Coarse Thread

 35-65
40 x [Cured Light Hide] - 40 Light Hide, 40 Salt
Ще ви трябват по-късно.

Научете Leatherworking Journeyman.

 65-85
20 x [Embossed Leather Gloves] - 60 Light Leather, 40 Coarse Thread

 85-100
15 x [Fine Leather Belt] - 90 Light Leather, 30 Coarse Thread
Запазете ги,ще са ви необходими.

 100-115
15 x [Cured Medium Hide] - 15 Medium Hide, 15 Salt

 115-125
10 x [Dark Leather Boots] - 40 Medium Leather, 20 Fine Thread, 10 Gray Dye

 125-130
5 x [Dark Leather Cloak] - 40 Medium Leather, 5 Fine Thread, 5 Gray Dye

Научете Leatherworking Expert.

 130-145
15 x [Dark Leather Belt] - 15 Fine Leather Belt, 15 Cured Medium Hide, 30 Fine Thread,
15 Gray Die

 145-150
5 x [Hillman's Leather Gloves] - 70 Medium Leather, 20 Fine Thread

 150-165
20 x [Cured Heavy Hide] - 20 Heavy Hide, 60 Salt
Ще ви трябват по-късно.

 165-170
5 x [Heavy Armour Kit] - 25 Heavy Leather

 170-180
10 x [Guardian Pants] - 120 Heavy Leather, 20 Bolts of Silk Cloth, 20 Fine Thread

 180-190
10 x [Barbaric Shoulders] - 80 Heavy Leather, 10 Cured Heavy Hide, 20 Fine Thread

 190-200
10 x [Guardian Gloves] - 40 Heavy Leather, 10 Cured Heavy Hide, 10 Silken Thread

 200-205
5 x [Thick Armor Kit] - 25 Thick Leather, 5 Silken Thread

Научете Leatherworking Artisan.

 205-235
40 x [Nightscape Headband] - 200 Thick Leather, 80 Silken Thread

Специализации
Имате 3 възможни специализации.
Elemantal Leatherworking - Тук са предимно итеми,които са със agility и attack power, главно Leather.
Dragonscale Leatherworking - Mail итеми,които са главно за кастъри.
Tribal Leatherworking - Итеми предимно за хилари.

 235-250
15 x [Nightscape Pants] - 210 Thick Leather, 60 Silken Thread

 250-260
15 x [Rugged Armor Kit] - 75 Rugged Leather

 260-275
15 x [Wicked Leather Gauntlets] - 120 Rugged Leather, 15 Black Dye, 15 Rune Thread
или
15 x [Heavy Scorpid Bracers] - 60 Rugged Leather, 60 Heavy Scorpid Scale, 15 Rune Thread

Отидете до Outland или Northrend и научете Leatherworking Master.

 275-285
10 x [Wicked Leather Bracers] - 80 Rugged Leather, 10 Black Dye, 10 Rune Thread

 285-300
15 x [Wicked Leather Headband] - 180 Rugged Leather, 15 Black Dye, 15 Rune Thread

 300-310
20 x [Knothide Leather] - 100 Knothide Leather Scraps

 310-325
25 x [Knothide Armor Kit] - 100 Knothide Leather

 325-330
65 x [Heavy Knothide Leather] - 325 Knothide Leather

 330-340
10 x [Thick Draenic Vest] - 30 Heavy Knothide Leather, 30 Rune Thread

 340-350
14 x [Scaled Draenic Boots] - 28 Heavy Knothide Leather, 28 Fel Scales, 42 Rune
Thread

Отидете до Northrend и научете Leatherworking Grand Master.

 350-380
33 x [Borean Armor Kit] - 132 Borean Leather

 380-385
5 x [Arctic Boots] - 40 Borean Leather

 385-390
5 x [Iceborne Shoulderpads] - 50 Borean Leather

 390-405
268 x [Heavy Borean Leather] - 1608 Borean Leather

 405-415
13 x [Dark Frostscale Leggings] - 52 Heavy Borean Leather, 75 Crystallized Water

 415-420
5 x [Pack of Endless Pockets] - 40 Heavy Borean Leather

 420-425
5 x [Overcast Bracers] - 40 Heavy Borean Leather, 5 Eternal Water
Рецептат се продава от Braeg Stoutbeard в Dalaran.

 425-435
13 x [Overcast Handwraps] - 130 Heavy Borean Leather, 13 Eternal Water

 435-440
5 x [Frosthide Leg Armor] - 10 Arctic Fur, 10 Nerubian Chitin, 5 Frozen Orb
или
5 x [Icescale Leg Armor] - 10 Arctic Fur, 10 Icy Dragonscale, 5 Frozen Orb
Рецептата се продава от Braeg Stoutbeard в Dalaran.

 440-450
Най-бързият начин е да правите епични итеми,които да продавате след това в Auction
House.

Всички права запазени. BulgaianSS ©